Voda

V oblasti vodoinštalatérstva sa zaoberáme:

  • návrhom a realizáciou vodovodného systému rodinných domov, bytov a iných objektov
  • inštaláciou potrubí z rôznych materiálov (pozinkované rúry, PPR plast, hliníkoplast)
  • výmenou starých rozvodov vody
  • inštaláciou sanity
  • ďalšími vodoinštalatérskymi prácami…